Park & Play Golf Protocol

Park & Play Golf Protocol

Update - 8 juni 

SAMEN VERANTWOORDELIJK
De golfsector dient het ‘Park & Play Golf’ protocol fase 1 strikt toe te passen.  Enkel met deze belofte hebben de federaties de heropstart in eerste fase 1a bekomen.  Zoals meegedeeld door de regering kan elke maatregel teruggedraaid worden.
We rekenen op iedereen, de spelers en de clubs, om deze regels te respecteren en te handhaven. Vanuit de KBGF, ism GV en Afgolf, zal elke inbreuk door de club of spelers streng gesanctioneerd worden.
De federaties sturen dit protocol aan de gemeenten waar een golfterrein gelegen is zodat zij op de hoogte zijn en hiermee in hun handhaving rekening kunnen houden (oa. ifv niet-essentiële verplaatsingen).
Elke club heeft de mogelijkheid om, op basis van haar mogelijkheden en/of infrastructuur, van deze richtlijnen eigen exploitatiekeuzes te maken maar steeds met verplichting tot het maximum aantal sporters, respect voor social distancing, geen blotehandencontact, geen samenscholingen. 
De speler dient de richtlijnen en beleid van de club te volgen. 
 
6 gouden regels voor individueel gedrag (is de verantwoordelijkheid van de individuele spelers) 

• De hygiëneregels, zoals handen wassen, blijven essentieel.

• Activiteiten vinden bij voorkeur buiten plaats. Kan dit niet, zorg dan dat de ruimte voldoende geventileerd wordt.

• Wees waakzaam voor risicopersonen • Afstandsregels blijven steeds gelden, behalve voor kinderen onder de twaalf jaar en personen in een bubbel. 

• Persoonlijke bubbel wordt uitgebreid. Per week kan elk individu maximaal 10 andere personen zien. Deze personen kunnen elke week veranderen. 

• Groepsactiviteiten kunnen maximaal met 10 personen, kinderen inbegrepen. Dit geldt zowel binnenshuis als buitenshuis, in parken, op café en restaurant. (Georganiseerde sport is mogelijk in groepen van 20 incl. trainer) 

PARK 

• Kom op afspraak of met een reservering voor een tee time, les of reservatie in het clubhuis.

• Je bent slechts kort voor jouw reservatie welkom op de club. 

• Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 C°).

• Blijf thuis als iemand bij je thuis koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. • Schud geen handen. Hou steeds 1,5 meter afstand.

• Indien er nog een betaling nodig is voor de reservatie is de voorkeur om cashless te betalen.

Was voorafgaand aan het bezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden.

• ‘Park’ de wagen en volg de instructies van de club naar secretariaat of tee 1. 
 
FLIGHTS 

• Elke flight heeft een flightverantwoordelijke. Dit is een meerderjarige, die de reservatie voor de tee time heeft gemaakt of de laagste hcp heeft en is het aanspreekpunt voor de marshal. De taak van de flightverantwoordelijke bestaat er in om social distance, slow play, geen blotehandencontact,….  te controleren. 

• Een flight met enkel jeugdspelers kan bijgevolg niet of er loopt een niet-spelende toezichthouder mee (bv. Caddie want groepen van 8, flight van 4 met elke speler een caddie, mogen in theorie). 

• Belangrijk is dat er steeds iemand van de club aanwezig is om te superviseren (kan een marshal zijn). Dit in het geval er controle zou komen. 

• Vermijd wachtrijen aan de 1ste tee! Ga maximum 5 minuten voor jouw starttijd naar de 1ste tee. Als dit door iedereen wordt gerespecteerd, kan iedereen exact op zijn starttijd vertrekken zonder dat er contact is met de flight voor of achter. Social distancing wordt op deze manier optimaal toegepast. 

• Spelers moeten steeds de aanwijzingen van de club en de richtlijnen van het personeel/marshals van de club opvolgen.
 
MATERIAAL

• Maak tijdens het sporten alleen gebruik van eigen materiaal, zoals kleding, clubs, ballen, handschoenen, handdoek op de baan, etc.

• Alle gedeelde materialen kunnen gebruikt worden maar moeten regelmatig gedesinfecteerd worden. De speler wast of desinfecteert de handen na gebruik dwz Oa. Clubtrolleys, compressoren, ballenwassers, vuilnisbakken, hark, vlag… kunnen in gebruik genomen worden.

• Corona cups zijn niet verplicht maar kunnen een nuttige oplossing zijn wanneer regelmatig desinfecteren moeilijk is (qualifying conditions vanuit KBGF zijn van kracht). De club kan ook opteren om de vlag verplicht IN de hole te laten. 

• Buggy’s: verhuurbuggy’s kunnen gebruikt worden, MAAR dan dienen de buggy’s voor en na elk gebruik gedesinfecteerd te worden door een clubverantwoordelijke. Gezien social distancing in een buggy niet mogelijk is kunnen Buggy’s NIET gedeeld worden, behalve wanneer het personen uit hetzelfde gezin (wonend onder hetzelfde dak) betreft of in de bubbel van 10.  De clubs kunnen beslissen, op basis van infrastructuur en mogelijkheden, om deze regel in te perken (bv. geen buggy’s en dit zonder uitzondering).  

• Persoonlijk materiaal (buggy’s, scooters, G-golf rolstoelen) mogen gebruikt worden indien de club dit toelaat. Ook hier mag je deze niet delen ifv social distancing.  • Verhuur/lenen van Golfsets mogen MAAR dan dienen dezes voor en na elk gebruik gedesinfecteerd te worden door een clubverantwoordelijke • Banken kunnen terug in gebruik genomen worden indien regelmatig gedesinfecteerd. 

• Regelmatig handen met water & zeep of desinfecterende handgel wassen. De clubs voorzien deze op verschillende plaatsen. 

• Geef voorkeur aan digitale scorekaarten (beschikbaar via de GV-app). Papieren scorekaarten zijn toegelaten.
 
WEDSTRIJDEN en PRIJSUITREIKING

Wedstrijden: zijn toegelaten vanaf 8 juni. 

• De limiet qua max. aantal per groep (20 en vanaf 1 juli 50) geldt voor golf op de flights of op het lesgeven aan een groep. 

• Wij adviseren om GEEN shotguns te organiseren gezien social distancing bij aankomst en terugkeer moeilijk zal verlopen. 

• Geef voorkeur aan een digitale recording maar papier is toegelaten. 

• Indien er gewerkt wordt met inschrijvingsgelden (de zgn. 5 euro’s) is het aan te raden om dit cashless te voorzien. Dit is mogelijk via i-golf & app. 
 
Prijsuitreikingen: een prijs kan, onder aangepaste vorm, uitgereikt worden waarbij rekening moet gehouden worden met de norm voor horeca (max. aantal tafels en personen ifv social distance). Een aparte receptie kan vanaf  1 juli voor max. 50 personen volgens dezelfde normen als het restaurantwezen. 
 
EVENEMENTEN 

• Initiaties: zijn toegelaten volgens Park en Play Protocol.  Groep van max. 20 (incl. trainer). Vanaf 1 juli 50 personen (incl. begeleiders en/of trainers) 

• Jeugdstages: De jeugdstages kunnen doorgaan vanaf 1 juli met 50 per sportkamp incl. begeleiders).  

 
SOCIAL DISTANCE EN GEEN BLOTEHANDENCONTACT

• Je komt alleen in contact met je eigen materiaal dwz geen blotehandencontact met iemand anders zijn of haar materiaal of niet gedesinfecteerd materiaal van de club. 

• Voor, tijdens en na de golfronde geef je elkaar GEEN hand maar pas je social distancing strikt toe. Je kan elkaar perfect op een andere manier begroeten, succes of proficiat wensen zonder elkaar een hand of kus te geven, dwz geen blotehandencontact met andere personen. • Hanteer de algemene regel rond social distancing tijdens de golfronde: MINIMUM 1,5 meter afstand houden van elkaar (=2 clublengtes).

• Hanteer de algemene regel rond niezen/hoesten tijdens de golfronde: hoest/nies in de binnenkant van uw elleboog.
 
NA DE RONDE

• Zit het golfrondje er op? Geniet van Hole 19 maar respecteer de lokale maatregelen #komuituwkotmaarniettezot 
 
DRIVING RANGE

• Geef duidelijk het maximum aantal personen aan dat zich op de driving range mag begeven

• Indien de clubs reservatie wenst te behouden kan dit via de GV-app of i-Golf Interactive.  

• Hou je aan de zones op de driving range zodat de maatregelen van social distancing kunnen worden toegepast.

• Hou je aan de routing die de club heeft aangelegd.

• Hou je aan de richtlijnen die de club uithangt.

• Je maakt geen gebruik van banken of stoelen op de driving range & short game area. Toeschouwers/bezoekers zijn NIET toegelaten. 

• Maak gebruik van de desinfecterende handgel die de club voorziet. 

• Ontsmet de handen voor -en na gebruik ballenmachine

• Ontsmet de handen voor -en na betreding driving range • Gedaan met trainen? Je verlaat onmiddellijk de driving range. Trainen ≠ babbeltje slaan.
 
GOLFLES

• Golflessen zijn mogelijk door pro of initiator. 

• Groepslessen zijn mogelijk tot max. 20 personen (inclusief de trainer(s)). Vanaf 1 juli tot 50 personen.

• Elke golfles moet steeds onder toezicht én steeds met 1.5 m social distancing zijn. 

• Aankomst op de golfbaan kort voor de les, enkel op afspraak/reservatie en na afloop van de golfles direct naar huis.

• Initiatielessen zijn toegelaten (dwz gratis open dag, éénmalige of losse initiatieles)

KLEEDKAMER EN DOUCHES  

Kleedkamers en douches zijn volgens het MB van 5 juni gesloten.
 
HORECA

Horeca : Kan heropenen vanaf 8 juni, volg het protocol op https://www.horecavlaanderen.be/

TOILET

▪ Toiletten mogen open en de club is verantwoordelijk voor de nodige hygiënische maatregelen.  Dwz ook toiletten op de baan kunnen maar voorzie ook hier wegwerppapier om handen af te drogen, handgel, ledig vuilnisbakken dagelijks, regelmatig schoonmaken/desinfecteren (minstens dagelijks). 
 
CADDYHOUSE, LOCKERS 

▪ Deze ruimten kunnen geopend worden mits voorwaarden:

  o  voor- en na gebruik handen desinfecteren 

  o beperkte toegang (max. aantal personen vastleggen naargelang clubsituatie) ifv social distancing.  

  o De speler raakt enkel zijn eigen materiaal aan en plaatst dit in zijn locker.  
 

SANCTIES

Sancties zullen worden toegepast op spelers en/of clubs wanneer het ‘Park & Play Golf’ protocol niet nageleefd wordt. De club neemt haar verantwoordelijkheid om de ‘Park & Play Golf’ regels te handhaven.  
Wanneer een speler aan de start verschijnt zonder zijn tee-time te hebben geboekt, zal hij de infrastructuur onmiddellijk moeten verlaten. 
Wanneer een speler een ronde begint,  zonder te hebben geboekt of niet voldoet aan één van de vereisten van ‘Park & Play Golf’ protocol, zal de club hem een sanctie opleggen. 
De club bepaalt de sanctie die moet worden toegepast op de speler. 
 
Vanuit de KBGF, ism GV en Afgolf, zal elke inbreuk door de club streng gesanctioneerd worden. 

 

Laatst aangepast op maandag, 08 juni 2020 22:16

Afbeelding galerij

Kalender
Zoeken