Hoe word je lid ?

Hoe word je lid?

Ben je tussen 6 en 21 jaar? Dan ben jij de ideale persoon om deel te nemen aan onze jeugdlessen! Voor je kan deelnemen ben je wel verplicht om lid te worden van GC Witbos. Ben je éénmaal lid, dan kan je je inschrijven voor onze jeugdlessen.
Via deze link kan je je lidmaatschap GC Witbos reeds in orde brengen!

Lidmaatschap in orde? Vul nu onderstaand inschrijvingsformulier volledig in en mail dit naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Hoeveel betaal je voor de jeugdlessen?

€ 190 voor een uurtje les elke week*, hetzij woensdag, hetzij zaterdag onder leiding van onze headpro Raphaël.

Betalen doe je wanneer je van onze secretaris een factuur hebt gekregen.

OPGELET: Starten met de lessen kan UITSLUITEND in de eerste week na de zomervakantie, de kerstvakantie en de paasvakantie!

* +/- 30 lesuren door Raphaël in de periode september tot eind juni en dit op woensdagnamiddag OF zaterdagvoormiddag. De indeling van de groepen wordt op basis van leeftijd, kennis en kunde,... gemaakt en eventueel rekening houdend met de wensen van de ouders.

Groepsindeling

Tijdens de woensdag- en zaterdaglessen worden de groepen ingedeeld door de pro's volgens leeftijd en niveau.

Er wordt, indien expliciet gevraagd en de planning het toelaat, wel rekening gehouden met meerdere kinderen van één gezin of families die willen samen rijden.

  • groep 1A leeftijd vanaf 13t/m 21 max HCP 18
  • groep 1B leeftijd vanaf 13t/m 21 HCP + 18
  • groep 2 leeftijd van 10 t/m 12
  • groep 3 leeftijd van 5 t/m 9

De groepen bestaan uit max. 8 kinderen en zijn gemengd. De lesgevers houden echter rekening met ieders kunnen, leeftijd en het psychische en fysische verschil tussen jongens en meisjes!

Opleidingsprogramma

Groep 3 leeftijd van 5 t.e.m. 9

Plezier en kennismaking met de golfsport.

Basisbegrippen: materiaalkennis, basisetiquette, fairplay.

Basistechniek: Het vasthouden van de club, de swing, putten.

Techniek: het verder inoefenen van de verschillende slagen.

Kennismaking met de baan en herkennen van de indeling van de baan.

Golfspel en spelletjes op de 3-holesbaan, waarbij de regels ondergeschikt zijn aan het plezier en het resultaat ondergeschikt is aan het eigen kunnen.

Groep 2 leeftijd van 10 t.e.m. 12

Enthousiast (blijven) maken voor de golfsport... plezier telt ...!

Techniek: juiste houding en bewegingen verder perfectioneren.

Kennismaking met de baan en herkennen van de indeling van de baan.

Oefenen op de 3-holesbaan en eerste stappen op grote baan onder begeleiding.

Werken naar baanpermissie en GVB.

Golfregels: De regels worden praktisch ingeoefend via situaties/simulaties op de baan.

Extra aandacht gaat naar eerlijkheid en verdraagzaamheid tijdens en buiten het spel.

Oefenen op grote baan.

Groep 1B leeftijd vanaf 13 t.e.m. 21 HCP + 18

Enthousiasme blijven opwekken door de lat steeds wat hoger te leggen.

Aanmoedigen om de handicap te verbeteren.

Techniek: Houding en bewegingen verder perfectioneren, speciale slagen inoefenen voor moeilijke situaties. Inoefenen van alle disciplines, met nadruk op kort spel en putting. Course management aanleren.

Golfregels: Ook nu nog worden de regels in theorie en praktijk herhaald, zodat ze in elke situatie probleemloos kunnen worden toegepast.

Extra aandacht gaat naar fairplay en etiquette. Doelgroep wordt meermaals verwezen naar de EVS-link op de jeugdsite.

Competitiegeest aanwakkeren en aanmoedigen om ook buiten de jeugdwerking de golfsport te beoefenen.

Groep 1A leeftijd vanaf 13 t.e.m. 21 HCP < 18

Focus wordt nu nog meer gelegd op de verbetering van de Hcp en de daaraan onlosmakelijk verbonden competities (in- en extern)

Trainen is de boodschap!

Techniek: Houding en bewegingen moeten nu perfect uitgevoerd worden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan alles wat kan bijdragen tot een teveel aan slagen. Inoefenen van speciale slagen voor moeilijke situaties. Nadruk op kort spel en putting. Course management perfectioneren.

Golfregels: Ook nu nog worden de regels in theorie en praktijk herhaald, zodat ze in elke situatie probleemloos kunnen worden toegepast

Extra aandacht gaat naar fairplay en etiquette. Deze doelgroep wordt meermaals verwezen naar de EVS-link op de jeugdsite

Baanpermissie en GVB

De junioren kunnen, in samenspraak met de Pro, steeds aanvragen om de proeven voor de Baanpermissie of het GVB af te leggen. Deze vinden minstens 1X per maand, waarin de baan op qualifying staat, plaats behalve tijdens de vakanties. Dan worden de proeven afgenomen tijdens de afsluitende wedstrijd van de golfstages.

De proeven worden afgenomen door de Jeugdcaptain of door de andere leden van het Junior Comité. Er wordt veel aandacht besteed aan de rust en het vertrouwen van het kind, evenals aan de fysionomie.. Een kind is namelijk geen kleine volwassene...

Eindbeslissing over geslaagd of niet, ligt bij de Jeugdcaptain ism de Pro. Enthousiasme, wilskracht, gedrag op de baan... spelen een delibererende rol...

In twijfelgevallen en voor de kleinsten bestaat er bovendien een "baanpermissie onder begeleiding". Daarmee mogen zij met een golfende ouder en onder strikte voorwaarden tijdens de week toch op de grote baan.

Jaarplanning Witbos

Het jaarplan omvat 3 perioden:

  • de voorbereidende periode
  • de competitieperiode
  • de overgangsperiode

DE VOORBEREIDENDE PERIODE

In de beginfase streeft men naar het leggen van een brede basis.

januari-maart

In de wintermaanden wordt vooral getraind op techniek.

De trainingen bestaan uit een algemene training op swing techniek en op pitch techniek.

Er wordt rekening gehouden met de specifieke doelen en het niveau van de jeugdspelers.

Voorbereiding GVB, handicapverlaging, competitie, recreatief.

maart-mei

Er zal meer aandacht besteed worden aan het kort spel, putting, chipping, pitchen, bunkeren,... (afhankelijk van de weersomstandigheden)

mei-juni

Voorbereiding competitie. Er wordt nog altijd aan techniek gewerkt maar er zal ook nadruk gelegd worden op wedstrijdidentische oefeningen. Enerzijds door testen te doen tijdens de lessen op lange slagen & kortspel en anderzijds door op de baan te spelen. De oefeningen zijn aangepast aan het doel van de jeugdspeler bv. baanpermisie, GVB, handicapverlaging, federale wedstrijden, enz...

Aan de hand van skill & drill tests worden de spelers ook voorbereid op de regionale trainingen.

DE WEDSTRIJDPERIODE

In deze periode zullen de verschillende slagen ingeoefend worden die nodig zijn tijdens de wedstrijden. Zo zal men tijdens het oefenen vaak van doel veranderen en verschillende afstanden spelen. Er zal veel afwisseling zijn in de training en op wedstrijdidentische oefeningen gewerkt worden.

DE OVERGANGSPERIODE

Deze periode van relatieve rust situeert zich tussen de 2 seizoenen, namelijk in de winter tussen december en januari.

Trainingseenheidplan

Bestaat uit 3 delen:

-1 Opwarming 5 min

*Motorische opwarming(streching)

*Fysiologische opwarming

*Coördinatie oef.

-2 Kern

*1 of 2 delen

*Doelgericht

*Meestal techniek

*coördinatie oefeningen

Bv. Pitch techniek, swing techniek, putting...

-3 Slot

- Kan een spel of wedstrijd zijn

- Af en toe afsluiten met evaluatiegesprek

Eventuele vragen van de jeugdspelers

Apart meisjesbeleid

De meisjes van onze club ( < Hcp. 45) wensen, op eigen verzoek, geen andere behandeling dan de jongens tijdens de lessen én de wedstrijden!
De Pro's houden in de lessen, onopvallend doch continu, rekening met hun vrouwelijke fysionomie en psychologie.
In de wedstrijdopstelling proberen we toch telkens twee meisjes samen te zetten

Voor de kleintjes krijgen we, zeer recent, op woensdag hulp van een een vrouwelijke Pro. De kleine meisjes kijken daar naar op en voelen zich bij haar zeer comfortabel.

In de Jeugdcommissie zijn 2 mama's opgenomen, waarbij de meisjes steeds met eventuele vertrouwelijke problemen of verzoeken terecht kunnen.

Er is een voorstel gedaan om meisjesgroepen op te stellen tijdens de lessen. Dit is unaniem door alle meisjes verworpen.

Bij wedstrijden van de kleintjes wordt er voor gezorgd dat een meisje niet alleen in een flight met jongens staat.

Ethisch verantwoord sporten

Tijdens de lessen wordt regelmatig aandacht gevestigd op fairplay en verdraagzaamheid.

Bij conflicten tussen de juniors (vnl. niet samen in een flight willen staan) wordt dit meteen uitgepraat.

Er wordt niet ingegaan op voorkeursbehandeling! Iedereen gelijk.

Overtredingen van fairplay worden meteen na de wedstrijd uitgepraat met pro's en JC. Nadien worden de ouders aangesproken.

Medisch verantwoord sporten

De Pro's houden rekening met ieders kunnen en eventuele psychische of fysische beperkingen.

Elke les start met opwarming

Elke wedstrijd moeten de juniors ruim op voorhand aanwezig zijn voor opwarming

De pro's houden de juniors nauwlettend in het oog inzake mogelijke medische afwijkingen en lichten de ouders hierover in voor verder onderzoek

Bij de ouders zijn 1 cardioloog, 1 kinesist en 2 voedingsdeskundigen. Zij zijn steeds ter beschikking van de juniors en houden controle op hun domein binnen de club.