Reglement clubhuis

1. Algemeen reglement

a. Toegang tot het clubhuis en de overige gebouwen:

Het Clubhuis is in wezen een privé-uitbating, en kan bezocht worden door leden van Golfclub Witbos, genodigden en andere bezoekers. Iedere bezoeker van het Clubhuis en de overige gebouwen dient zich te houden aan het Reglement van Inwendige Orde. Bij overtredingen kan de toegang ontzegd worden door de uitbater of de Raad van Bestuur.

b. Toegang tot het golfterrein:

Enkel leden, genodigden, deelnemers aan wedstrijden, houders van een greenfee en hun respectieve caddies mogen de terreinen van Golfclub Witbos betreden en bespelen. Uitzondering hierop zijn deelnemers of bezoekers aan evenementen die georganiseerd worden op het domein van Golfclub Witbos.

c. Iedere bezoeker van het Clubhuis dient dagelijks zijn rekening te vereffenen. Indien een rekening is blijven open staan, dient deze eerst vereffend te worden vooraleer er op een andere dag nieuwe bestellingen gedaan kunnen worden.

d. In het clubhuis is het niet toegelaten clubs binnen te brengen. 

e. Honden in het clubhuis zijn enkel toegelaten indien zij aan de leiband gehouden worden.

f. In geen enkel van de gebouwen van Golfclub Witbos is het toegelaten te roken.

g. Golfschoenen zijn toegelaten in het Clubhuis, doch enkel wanneer zij middels de borstels of de luchtdrukreiniger gereinigd zijn.

h. Kledij: In het clubhuis gelden de zelfde regels als voor de Golfclub. In het Clubhuis is het evenwel niet toegelaten een pet of ander hoofddeksel te dragen.

i. Iedere bezoeker van het Clubhuis wordt gevraagd het personeel met het nodige respect te behandelen. Het personeel wordt door de Raad van Bestuur en de Eigenaars steeds verdedigd wanneer er onbeleefd of grensoverschrijdend gedrag is gebeurd. Bij herhaalde klachten kan de toegang tot het Clubhuis ontzegd worden.

j. Iedere bezoeker van het Clubhuis wordt gevraagd de normen van openbare dronkenschap en openbare zedenschennis niet te overschrijden.

k. Indien een bezoeker van het Clubhuis moedwillige schade toebrengt, zal deze steeds op hem/haar verhaald worden.

l. De toiletruimtes dienen proper achtergelaten te worden.

m. De muziekinstallatie van het Clubhuis mag enkel door het personeel bediend worden.

n. De keuken en stockageruimtes zijn enkel toegankelijk voor het personeel.

o. Het sluitingsuur wordt bepaald door het personeel

2. Sancties en procedures

De Raad van Bestuur en de Tuchtraad zijn bevoegd om een lid te sanctioneren, schorsen of uit te sluiten op grond van een vastgestelde overtreding op het Reglement van Inwendige Orde.